Over ons

kerk te Opeinde

De stichting CERE zet zich in voor onze naasten in het buitenland. CERE staat voo Charity Eastern Regions of Europe. 

Aanvankelijk stonden de letters van CERE voor Charitas Evangéliumi Református Egyház. Vertaald betekent de naam 'Barmhartigheid of naastenliefde Evangelische Gereformeerde Kerk (ERE). ERE is de naam van een klein kerkverband in Transkarpatië, in het zuidwesten van Oekraïne. Provincie Uzhgorod.

De naam weerspiegelde dat de stichting is voortgekomen uit contacten die er sinds 2014/2015 zijn tussen leden van ERE en van De Gereformeerde Kerken (hersteld) te Opeinde e.o. Oorspronkelijk een commissie van de diaconie, is het werk dus nu ondergebracht in een zelfstandige stichting. 

De betekenis van de letters CERE is gewijzigd daar de oude betekenis zeer slecht uitspreekbaar was voor Nederlanders. Tevens denken we dat de naam Charity Eastern Regions of Europe passender is wanneer we mogelijk in de toekomst ook elders hulp mogen gaan bieden.

 

Hulpverlening

Tot nu toe richt CERE zich vooral op ondersteuning van het evangelisatie- en zendingswerk in de ERE kerken, zoals dat m.n. door een van hun gemeenten, te Beregújfalu, plaatsvindt. Ook wordt financiële hulp geboden aan diaconale activiteiten daar. Onderdeel van de steun aan het kerkverband is een Medisch Fonds van waaruit hoge ziekenhuiskosten kunnen worden betaald.

 

Noodhulp

Na de inval van Rusland in Oekraïne, 24 februari 2022, heeft CERE van meet af aan ook de hulp ondersteund die de ERE kerken bieden aan oorlogsvluchtelingen, en daarnaast ook aan behoeftigen binnen en buiten hun kerken die in hun levensonderhoud door de oorlog in de problemen zijn gekomen.

 

Doelen

Zoals aangegeven, richt de ondersteuning van CERE zich op dit moment primair op de ERE kerken. Maar daarnaast probeert de stichting zich breder te oriënteren in Oost-Europa. Hoewel we beperkte middelen hebben kunnen we wellicht ook op andere plaatsen in dat deel van ons continent iets verwezenlijken van de opdracht goed te doen aan iedereen die op ons pad komt maar vooral aan de huisgenoten van het geloof (Gal. 6:10).

 

Het donkergroene deel links is Transkarpatië