Help mee! 

Eenmalige en/of maandelijkse donaties zijn zeer welkom !

via NL64 RABO 0380 7623 15

t.n.v. Stichting CERE  met vermelding

"CERE" indien gift voor de ERE kerken

"Oekraïne"  indien gift voor Noodhulp

De Anbi gegevens staan onder "contact" genoemd.

(ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Een gift aan Stichting CERE wordt dus fiscaal aftrekbaar!