Opdracht en missie

Galaten 6: 9 ,10

 

"En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. 

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben,

goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof."